Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych, a oni sami są wpisywani i skreślani przez prezesa sądu okręgowego. Funkcję Koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach pełni SSO Lech Skórski.

Listy mediatorów w sprawach karnych, cywilnych oraz ds. nieletnich znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Nr 4 – pokój Nr 12, w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Nr 12/14 – pokój Nr 9 oraz w sekretariatach wydziałów.

 W Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzone są dyżury stałych mediatorów w środy w godzinach od 9:00 do 11:00.

Ze względu na ustalone wcześniej terminy lub niespodziewane nieobecności mediatora, na rozmowę w sprawie mediacji prosimy się umawiać pod numerem telefonu Biura Obsługi Interesantów 32 784 61 00 / 32 784 62 00.

Lista mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach znajduje się tutaj.

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d