Kontakt z Sądem

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, preferuje się korespondencyjne składanie pism. Jeżeli forma ta stanowi istotne utrudnienie, pisma można również składać w biurze podawczym, a w sprawach wieczystoksięgowych po wcześniejszym umówieniu terminu.

Zaleca się podawanie nr telefonu kontaktowego w treści składanych pism.

 

Przy korzystaniu z Biura Obsługi Interesantów również preferuje się zdalne załatwianie spraw. 

Dane kontaktowe w powyższym zakresie znajdują się w zakładce Informacje, a godziny obsługi interesantów podaje się w zakładce GODZINY URZĘDOWANIA

 

 Do odwołania interesantów nie przyjmują:

  • Sekretariaty Wydziałów/Oddziałów/Sekcji/Zespołu,

 

Kontakt wyłącznie zdalny:

I Wydział Cywilny    -  32 78 46 200, e-mail: cywilny@mikolow.sr.gov.pl

II Wydział Karny       - 32 78 46 121, e-mail: karny@mikolow.sr.gov.pl

II Wydział Karny (wykroczenia) - 32 78 46 122, e-mail: karny@mikolow.sr.gov.pl

II Wydział Karny (wykonywanie orzeczeń) - 32 78 46 137, e-mail: karny@mikolow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 32 78 46 113, e-mail: rodzinny@mikolow.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy      - 32 78 46 200, e-mail: pracy@mikolow.sr.gov.pl

Wydział Ksiąg Wieczystych – 32 78 46 220, e-mail: ksiegi@mikolow.sr.gov.pl

Sekretariat I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - 32 7846117, email: kuratorzy@mikolow.sr.gov.pl

Kasa – kontakt pod numerem telefonu 32 78 46 150, e-mail: finansowy@mikolow.sr.gov.pl

 

Informacje dotyczące numerów rachunków bankowych znajdują się na stronie internetowej Sądu

 

Prezes oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mikołowie nie przyjmują interesantów w celu złożenia skargi ustnej. Wszelkie skargi i wnioski należy składać do Sądu korespondencyjnie. 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 78 46 103 lub adresem e-mail: administracja@mikolow.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Kontakt z Sądem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-02
Publikacja w dniu:
2021-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-14
Publikacja w dniu:
2021-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-26
Publikacja w dniu:
2020-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Henryk Sendobry
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-30
Publikacja w dniu:
2020-03-30
Opis zmiany:
b/d