Status prawny jednostki

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Sąd Rejonowy w Mikołowie działa w oparciu o:


1. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej,
2. ustawę z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007, Nr 38, poz.249),

4. zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urzędowy z roku 2003 Nr 5 poz. 22).

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-09-16 11:46:17 Zmiana publikacji Mirosław Jegła
2 2009-11-30 14:04:40 Zmiana publikacji Mikołów
3 2009-11-30 14:04:11 Zmiana publikacji Mikołów
4 2009-11-30 14:03:03 Zmiana publikacji Mikołów
5 2009-11-30 14:01:39 Zmiana publikacji Mikołów
6 2008-12-22 14:50:50 Zmiana publikacji Administrator


stronę wyświetlono 2874 razy Artykuł wyświetlony 2874 razy