Status prawny jednostki

Sąd Rejonowy w Mikołowie działa w oparciu o:


1. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej,

2. ustawę z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133 z
    późn. zm.),

3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. - Regulamin urzędowania sądów 
    powszechnych (Dz. U. z 2015, poz.. 925),

4. zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu
   działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urzędowy z roku 2003
   Nr 5 poz. 22).

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-09-16 11:46:17 Zmiana publikacji Mirosław Jegła
2 2009-11-30 14:04:40 Zmiana publikacji Mikołów
3 2009-11-30 14:04:11 Zmiana publikacji Mikołów


stronę wyświetlono 7251 razy Artykuł wyświetlony 7251 razy