Organy

Organy Sądu Rejonowego w Mikołowie (art. 21 §1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych)

1. Prezes Sądu - SSR Urszula Szrubarz-Jachowska,

2. Wiceprezes Sądu - SSR Katarzyna Klisz,

3. Dyrektor Sądu - Henryk Sendobry.

 

Kompetencje Prezesa Sądu określa art. 22 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i Dział II rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2007. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.). Prezes Sądu kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Kierownika Finansowego Sądu.

 

Kompetencje Kierownika Finansowego określa art. 21 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2007. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.). 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-03-18 14:32:05 Zmiana publikacji Mirosław Jegła
2 2013-12-02 11:32:39 Zmiana publikacji Mirosław Jegła
3 2010-03-18 09:28:42 Zmiana publikacji Mikołów


stronę wyświetlono 6902 razy Artykuł wyświetlony 6902 razy