Przedmiot działalności

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Przedmiot działalności.

I WYDZIAŁ  CYWILNY - orzekanie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prowadzenie akt sądowych i urządzeń ewidencyjnych oraz archiwum spraw Wydziału
     
II WYDZIAŁ  KARNY  - orzekanie w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego z obszaru gmin: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry, sprawy z oskarżenia prywatnego i z wniosków o wydanie wyrokó łącznych z całego obzaru właściwości tego Sądu, a także sprawy przekazane zgodnie z właściwością przez inne sądy, prowadzenie akt sądowych i urządzeń ewidencyjnych oraz archiwum spraw Wydziału
     
III  WYDZIAŁ  RODZINNY  I  NIELETNICH - rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących  leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków  odurzających, prowadzenie akt spraw Wydziału i urządzeń ewidencyjnych Wydziału oraz archiwum spraw Wydziału           
       
IV  WYDZIAŁ  PRACY -  orzekanie w sprawach z zakresu prawa pracy, prowadzenie akt spraw, urządzeń ewidencyjnych i archiwum spraw Wydziału
    
V  WYDZIAŁ  KSIĄG  WIECZYSTYCH - orzekanie w sprawach wieczysto - księgowych, prowadzenie akt i ksiąg wieczystych, urządzeń ewidencyjnych i archiwum spraw Wydziału

VI  WYDZIAŁ  WYKONYWANIA ORZECZEŃ -  sprawy z zakresu prawa karnego Iiwykroczeń, oraz egzekucji należności sądowych w sprawach karnych I cywilnych.

Oddział Administracyjny wykonujący czynności należące do zakresu działalności administracyjnej Prezesa  Sądu, natomiast działalność   finansowa  oraz  gospodarcza należą do  zakresu  działania   Kierownika  Finansowego Sądu, przy czym do Głównego  Księgowego  Sądu należą sprawy finansowe, budżetowe, księgowości i kasowe realizowane w oparciu o ustawy o finansach publicznych i  rachunkowości budżetowej.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2010-03-17 09:29:18 Zmiana publikacji
2 2010-03-17 09:29:01 Zmiana publikacji
3 2010-03-17 09:28:38 Zmiana publikacji
4 2008-12-22 14:51:47 Zmiana publikacji Administrator
5 Dodanie publikacji


stronę wyświetlono 2865 razy Artykuł wyświetlony 2865 razy