Sąd Rejonowy w Mikołowie

2018-09-28 15:01:58Prez. 2036/18 15 BHP 

REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4” CZĘŚĆ VI
Termin składania ofert do dnia 10 września 2018r. do godz. 9:50

DODANO:
1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.09.2018 r.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.09.2018 r.

więcej