Sąd Rejonowy w Mikołowie

2018-03-22 08:04:31547/18 15 BHP 

REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4” CZĘŚĆ II
Termin składania ofert: do dnia 5 kwietnia 2018r. do godz. 9:50.
Termin otwarcia ofert: 5 kwietnia 2018r. o godz. 10:00

więcej