Sąd Rejonowy w Mikołowie

2018-04-30 14:58:28547/18 15 BHP 

REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4” CZĘŚĆ II
Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 9:50.
Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

DODANO/ZMIENIONO:
1. Unieważnienie postępowania z dnia 30.04.2018 r.
2. ogłoszenie - zmiana z dnia 13.04.2018 r.
3. SIWZ - zmiana z dnia 04.04.2018 r.
4. Przedmiary robót z dnia 5.04.2018 r.
5. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 9.04.2018 r. - zmiany zaznaczone na niebiesko
6. SIWZ z dnia 9.4.2018. - zmiany zaznaczone na niebiesko
7. Wzór umowy z dnia 9.04.2018 r. - zmiany zaznaczone na niebiesko
8. Przedmiary robót z dnia 9.04.2018 r.
9. Zestawienie produktów referencyjnych

więcej

2018-05-11 14:30:02Prez. 925/18 15 R 

REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4” CZĘŚĆ II
Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2018r. do godz. 9:50

Część rysunkowa i zestawienia do uzyskania na prośbę przesłaną pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

DODANO:
1. Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.04.2018 r.
2. unieważnienie postępowania z dnia 11.5.2018 r.

więcej

2018-05-16 13:26:27Prez. 1084/18 15 R 

REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4 CZĘŚĆ IV, V, VI

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2018r. do godz. 9:50.

DODANO:
1. odpowiedź na zapytanie z dnia 09.05.2018 r.
2. odpowiedź na zapytanie z dnia 14.05.2018 r.
3. zmiana treści SIWZ z dnia 14.05.2018 r.
4. informacja z otwarcia ofert z dnia 16.05.2018 r.

więcej

2018-06-08 15:24:49Prez. 1184/18 15 R 

REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4 CZĘŚĆ IV, V, VI

Termin składania ofert: do dnia 4 czerwca 2018r. do godz. 9:50

Dodano:
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.05.2018 - zmiany na zielono
2. SIWZ zmiana z dnia 25.05.2018 r. - zmiany zaznaczone na zielono
3. Formularz ofertowy - zmiana z dnia 25.05.2018 r
4. Przedmiary robót z dnia 25.05.2018 r.
5. Odpowiedz na zapytanie z dnia 25.05.2018 r.
6. Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.05.2018 r.
7. Oświadczenie o doświadczeniu kierownika budowy z dnia 30.05.2018
8. SIWZ z dnia 30.05.2018 r. - zmiany na niebiesko
9. Wzór umowy V elewacja z dnia 30.05.2018 - zmiany na niebiesko
10. Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.06.2018 r.
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części IV i unieważnienie postępowania dla części V i VI

więcej

2018-06-15 14:42:141434/18 15 R 

REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4 CZĘŚĆ V, VI
Składanie ofert do dnia 29 czerwca 2018r. do godz. 9:50

więcej