Sąd Rejonowy w Mikołowie

2019-01-15 19:08:43Prez. 3178/18 15 R 

RENOWACJI OKIEN BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 12
Ofertę należy złożyć najpóźniej o dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 9:50.

DODANO:
SIWZ - zmiana z dnia 31.12.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana z dnia 31.12.2018 r.
Przedmiar robót - zmiana z dnia 31.12.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.01.2019 r.
Wybór oferty z dnia 15.01.2019 r.

więcej