Sąd Rejonowy w Mikołowie

2017-12-06 11:01:00Prez. 2518/17 15 BHP 

PRZETARG UNIEWAŻNIONY !!!

Usługi utrzymania czystości pomieszczeń 3032 m2, usługi utrzymania porządku i bezpieczeństwa terenów zewnętrznych 1355 m2.

DODANO:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 05.12.2017
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności z dnia 13.11.2017
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.11.2017

więcej

2017-12-06 10:53:243101/17 15 BHP 

Usługi utrzymania czystości pomieszczeń 3032m2, usługi utrzymania porządku i bezpieczeństwa terenów zewnętrznych 1355m2 wg wyszczególnienia

więcej