Sąd Rejonowy w Mikołowie

2017-12-06 11:01:00Prez. 2518/17 15 BHP 

PRZETARG UNIEWAŻNIONY !!!

Usługi utrzymania czystości pomieszczeń 3032 m2, usługi utrzymania porządku i bezpieczeństwa terenów zewnętrznych 1355 m2.

DODANO:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 05.12.2017
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności z dnia 13.11.2017
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.11.2017

więcej

2017-12-06 10:53:243101/17 15 BHP 

Usługi utrzymania czystości pomieszczeń 3032m2, usługi utrzymania porządku i bezpieczeństwa terenów zewnętrznych 1355m2 wg wyszczególnienia

więcej

2018-05-29 09:57:37Prez. 546/18 16 BHP 

Usługi ochrony osób i mienia
Termin składania ofert: do dnia 8 maja 2018 roku do godz. 11:50


DODANO:
1. odpowiedź na zapytanie z dnia 30.04.2018 r.
2. Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.05.2018 r.
3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.05.2018 r.

więcej