Konta bankowe

Numery Kont Bankowych


Opłaty i koszty w sprawach cywilnych:
NBP O/O Katowice
41 1010 0055 2663 0041 0700 0001

Zaliczki na rejestr spadkowy 5zł, na koszty wynagrodzeń biegłych i inne koszty w toku postępowań sądowych:
NBP O/O Katowice
97 1010 1212 3067 9513 9120 0000

Zasądzone w wyroku grzywny i koszty sądowe:
NBP O/O Katowice
03 1010 0055 2663 0041 0700 0006

Zasądzone w wyroku świadczenia pieniężne lub nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK O. Katowice
82 1130 1091 0003 9094 2320 0001

Opłaty i koszty w toczących się sprawach karnych:
NBP O/O Katowice
14 1010 0055 2663 0041 0700 0002

Opłaty i koszty w toczących się sprawach wykroczeniowych:
NBP O/O Katowice
49 1010 0055 2663 0141 0700 0002

Opłaty i koszty w sprawach rodzinnych i nieletnich:
NBP O/O Katowice
84 1010 0055 2663 0041 0700 0003

Opłaty i koszty w sprawach ze stosunku pracy:
NBP O/O Katowice
57 1010 0055 2663 0041 0700 0004

Opłaty i koszty dotyczące ksiąg wieczystych:
NBP O/O Katowice
30 1010 0055 2663 0041 0700 0005

Sumy składane do depozytu sądowego (np. poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zobowiązania wobec nieznanego wierzyciela):

Bank

Waluta depozytu

Numer rachunku bankowego

BGK

PLN

11 1130 1017 0021 1000 6190 0004

BGK

USD

81 1130 1017 0021 1000 6190 0005

BGK

EUR

65 1130 1017 0021 1000 6190 0002

BGK

CHF

92 1130 1017 0021 1000 6190 0001

BGK

GBP

38 1130 1017 0021 1000 6190 0003

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d