Sąd Rejonowy w Mikołowie

2019-09-13 13:50:23Komornicy

Komornicy sądowi przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Grzegorz Sokół 
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226 07 02, II piętro, pok. 51
http://komornik-mikolow.pl/

asesor komorniczy Joanna Olejniczak    

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 7846 290, II piętro, pok. 55
www.kancelariakomornika.pl

Mariusz Wieczorek    
ul. Żwirki i Wigury 65 pok. 104
43-190 Mikołów
tel. (32) 778 24 47
http://komornikmikolow.pl/

Rafał Sokołowski
ul. Rynek 12
43-190 Mikołów
tel. (32) 307 32 99
www.komornikmikolow.eu
UWAGA: Od dnia 1 lipca 2019 r. kancelaria nie przyjmuje spraw spoza właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie (pismo)

Łukasz Zakłos
ul. Okrzei 29
43-190 Mikołów
tel. (32) 724 18 51
www.mikolowkomornik.pl
UWAGA: Od dnia 1 lipca 2019 r. kancelaria nie przyjmuje spraw spoza właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie (pismo)

Agnieszka Pietrasik
ul. Okrzei 17
43-190 Mikołów
tel. 511485423
www.apietrasik.pl
e-mail: mikolow.pietrasik@komornik.pl


Maksymilian Bubula
Kancelaria Komornicza Nr VII
ul. Głogowa 29/6
tel. (32) 724 60 14
www.mikolow-komornik.pl
e-mail: kancelaria@mikolow-komornik.pl