Sąd Rejonowy w Mikołowie

2016-11-08 10:46:06Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Mikołowie

Imię i Nazwisko: Urszula Szrubarz-Jachowska

Zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 133 j.t. z późn. zm),
Prezes Sądu:

1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu lub
    kierownika finansowego sądu,
2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
5. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z 
    zastrzeżeniem art. 11 § 3.

Prezes Sądu podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach.

Prezes Sądu Rejonowego w Mikołowie powoływany jest na okres 4 lat.

Prezes Sądu rozpoznaje skargi i wnioski, które dotyczą pracy Wydziału II Karnego, Samodzielnej Sekcji ds. Wykroczeniowych przy Wydziale II Karnym, Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich, VI Wydziału Wykonywania Orzeczeń, I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Samodzielnej Sekcji Finansowej, Oddziału Administracyjnego, Punktu Obsługi Interesantów, Biura Podawczego oraz działań administracyjnych, finansowych i organizacyjnych jednostki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub osobistym terminu i godziny spotkania w Oddziale Administracyjnym.
(więcej informacji - kliknij tutaj)

Godziny przyjęć interesantów
Środa: 11:00-13:00


Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mikołowie

Imię i NazwiskoKatarzyna Klisz

Wiceprezes Sądu:
* zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności wypełniając funkcje powierzone Prezesowi

Wiceprezes Sądu podlega Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mikołowie powoływany jest na okres 4 lat.

Wiceprezes Sądu rozpoznaje skargi i wnioski, które dotyczą pracy Wydziału I Cywilnego, Wydziału IV Pracy, Wydziału V Ksiąg Wieczystych oraz Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub osobistym terminu i godziny spotkania w Oddziale Administracyjnym. (więcej informacji - kliknij tutaj)


Godziny przyjęć interesantów
Czwartek: 11:00-13:00