Sąd Rejonowy w Mikołowie

2012-09-17 11:55:24Informacja organizacyjna

 

Zarządzenie

Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przyjmowanie interesantów w sprawach ksiąg wieczystych oraz w sprawach cywilnych

oraz w sprawie uruchomienia czytelni akt sądowych w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy

 

            Na podstawie § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.)

 

z dniem 2 kwietnia 2012r.

ustalam

 

1. Przyjmowanie interesantów w sprawach ksiąg wieczystych oraz w sprawach cywilnych będzie się odbywało w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 w pokoju nr 12

w poniedziałek:                       od godz. 8.00 do godz. 18.00

od wtorku do piątku:                od godz. 8.00 do godz. 15.00

 

w tym przerwy

 

Stanowisko Nr 1

Księgi Wieczyste

Odpisy - Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 

w poniedziałek:          od 11.30 do 11.45 oraz od 15.00 do 15.15

od wtorku do piątku:   od 11.30 do 11.45

 

Stanowisko Nr 2

Księgi Wieczyste

Biuro Podawcze

 

w poniedziałek:          od 11.45 do 12.00 oraz od 15.15 do 15.30

od wtorku do piątku:   od 11.45 do 12.00

 

Stanowisko Nr 3

Sprawy Cywilne, sprawy Wydziału IV Pracy

 

w poniedziałek:          od 11.15 do 11.30 oraz od 14.45 do 15.00

od wtorku do piątku:   od 11.15 do 11.30

 

2. Przeglądanie i czytanie akt sądowych w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy będzie się odbywało w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 w pokoju nr 12

 

w poniedziałek:                      od godz. 8.00 do godz. 18.00

od wtorku do piątku:               od godz. 8.00 do godz. 15.00


Prezes Sądu Rejonowego
(-) SSR Igor Niedobecki


Załączniki:

- informacja dot. uruchomienia czytelni akt

- Regulamin czytelni akt

powrót