Sąd Rejonowy w Mikołowie

2019-01-09 07:44:42VI Wydział Wykonywania Orzeczeń

Dane teleadresowe:
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
  (32) 7846 100
(32) 7846 104

Przewodniczący Wydziału:
SSR Urszula Szrubarz-Jachowska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:
SSR Beata Mańka

Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:
Mańka Beata
Szrubarz–Jachowska Urszula

Kierownik sekretariatu:
Bogusława Śniegulska
Pokój 37, I piętro

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek - piątek 8:00 – 15:00

Właściwość rzeczowa:

Wydział Wykonywania Orzeczeń prowadzi postępowanie wykonawcze w zakresie:

    * wykonywania orzeczeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
    * windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych o przestępstwa,
    * windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenia,
    * windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracy i ksiąg  
       wieczystych.

Opłaty w postępowaniu wykonawczym:

    * wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (ograniczenia wolności) - 80 zł
    * wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł
    * wniosek o zatarcie skazania - 45 zł
    * wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł