Sąd Rejonowy w Mikołowie

2017-04-27 12:00:17IV Wydział Pracy

Dane teleadresowe:
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
(32) 7846 200

Przewodniczący Wydziału:
SSR Agata Witkowska

Kierownik sekretariatu:
Jolanta Maj
Pokój 61, II piętro

Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:
Witkowska Agata

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 15:00

Właściwość rzeczowa:

Wydział Pracy rozpoznaje m.in. sprawy z zakresu prawa pracy

    * o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
    * o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący stosunek pracy wbrew zawartej między nimi umowie ma cechy stosunku pracy,
    * o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
    * o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
    * o ekwiwalent za urlop,
    * o przywrócenie do pracy,
    * o wydanie świadectwa pracy,