Sąd Rejonowy w Mikołowie

2018-08-22 09:49:45II Wydział Karny

Dane teleadresowe:
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów
Informacji udziela BOI
  (32) 7846 100
(32) 7846 120

Przewodniczący Wydziału:
SSR Anna Zarzycka

Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:
Mazur Maria
Szrubarz–Jachowska Urszula
Zarzycka Anna
Operchalska-Figiel Katarzyna 

Kierownik sekretariatu:

Katarzyna Rokosz
Pokój 21, I piętro

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 15:00

Właściwość rzeczowa:

- Sąd Rejonowy w Mikołowie orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu
- Sąd rozpoznaje ponadto środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie,

Sąd Rejonowy w Mikołowie nie prowadzi następujących spraw:

- o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych,
- o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, 148 §4, art. 149, 150 §1, art. 151-154, 156 §3, art. 158 §3, art. 163 §3 i 4, art. 165 §1, 3 i 4, art. 166 §1, art. 173 §3 i 4, art. 185 §2, art. 210 §2, art. 252 ora 253 §2 Kodeksu karnego
- o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.