Sąd Rejonowy w Mikołowie

2018-07-31 08:44:29Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Mikołowie zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) udostępnionej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: http://www.epuap.gov.pl.

Adres skrytki ePUAP Sądu Rejonowego w Mikołowie: /dkh3vy196g/SkrytkaESP

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP niezbędne jest:
1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne)
2. posiadanie ważnego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub tzw. „profilu zaufanego ePUAP”
3. wypełnienie właściwego formularza udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").