Sąd Rejonowy w Mikołowie

2019-04-25 08:35:57Fundusz Sprawiediwości

Fundusz Sprawiedliwości


Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości