Sąd Rejonowy w Mikołowie

2017-09-06 12:51:04Antymobbing

W związku z powołaniem z dniem 12 czerwca 2017 roku Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. poz. 162), jako pomocniczego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz rozpoczęciem działalności Zespołu w dniu 29 czerwca 2017 r. uprzejmie informujemy o powstaniu zespołu, podjęciu przez niego działalności oraz o adresie mailowym antymobbing@ms.gov.pl , służącym do zgłaszania problemów związanych z występowaniem zjawiska mobbingu  w sądach powszechnych.