Sąd Rejonowy w Mikołowie

2019-07-22 13:13:45Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014r. Rada Ministrów podjęła  uchwałę nr 76 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 2014 poz. 445), który wszedł w życie w dniu 10 czerwca 2014r. Jednym z realizatorów zadań związanych z realizacją Krajowego Programu  jest resort sprawiedliwości, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości  oraz sądy powszechne.