Sąd Rejonowy w Mikołowie

2019-08-21 12:24:06Lista sędziów i asesorów sądowych

Sędziowie i Asesorzy Sądowi
Sądu Rejonowego w Mikołowie


Lp.

Imię i nazwisko sędziego

Wydział

1

SSR Katarzyna Klisz

I Wydział Cywilny

2

SSR Katarzyna Operchalska-Figiel

I Wydział Cywilny

3

SSR Agata Witkowska

I Wydział Cywilny
IV Wydział Pracy

4

SSR Katarzyna Witkowska

I Wydział Cywilny

5

ASR Grzegorz Czapla

Wydział Cywilny

6

SSR Urszula Szrubarz–Jachowska

II Wydział Karny

7

SSR Anna Zarzycka

II Wydział Karny

8

SSR Maria Mazur

II Wydział Karny

9

SSR Beata Mańka

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

10

SSR Aleksandra Pogodzińska

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

11

SSR Dobrosława Skibińska-Biel

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

12

SSR Magdalena Zając

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

13

SSR Beata Kulanek

V Wydział Ksiąg Wieczystych
I
Wydział Cywilny

14

SSR Anna Żebrowska

I Wydział Cywilny