Sąd Rejonowy w Mikołowie

2014-02-26 15:00:28ul.Wyszyńśkiego 4

  Otwarcie czytelni akt sądowych

w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy

w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie

przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4

w dniu 2 kwietnia 2012r.

Uprzejmie informujemy, że w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 w dniu 2 kwietnia 2012r. zostanie uruchomiona czytelnia akt sądowych w sprawach cywilnych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy dysponująca 3 monitorowanymi stanowiskami do czytania i przeglądania akt sądowych.


Czytelnia akt będzie mieściła się  na parterze w  pokoju nr 12


Godziny otwarcia:

   w poniedziałek            od godz. 8.00 do godz. 18.00
   od wtorku do piątku:    od godz. 8.00 do godz. 15.00 
   w tym przerwy
   w poniedziałek:           od 11.15 do 11.30 oraz od 14.45 do 15.00
   od wtorku do piątku:    od 11.15 do 11.30

Celem uniknięcia ewentualnych kolejek i oczekiwania na akta, a także uzyskania informacji o dostępności akt, prosimy o ich zamawianie z wyprzedzeniem na wyznaczony dzień i godzinę, drogą:

- telefoniczną pod numerem (32) 784 62 00 lub
- osobiście w czytelni

Jednocześnie informujemy, iż w związku z uruchomieniem czytelni, akta nie będą udostępniane w sekretariacie  Wydziału I Cywilnego oraz Wydziału IV Pracy Sądu Rejonowego w Mikołowie.
 

Regulamin czytelni akt od dnia 2 kwietnia 2012r. dostępny będzie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St.Wyszyńskiego 4 w pokoju nr 12.