Sąd Rejonowy w Mikołowie

2014-02-26 14:52:18ul.Wyszyńskiego 12/14

Otwarcie czytelni akt sądowych 
w sprawach karnych, w sprawach o wykroczenia,
w sprawach związanych z wykonywaniem orzeczeń
oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich

w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie 
przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14
w dniu 03 lutego 2014r.

Uprzejmie informujemy, że w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 w dniu 3 lutego 2014r. uruchomiono czytelnię akt sądowych w sprawach karnych, w sprawach o wykroczenia, w sprawach związanych z wykonywaniem orzeczeń oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich dysponującą 3 monitorowanymi stanowiskami do czytania i przeglądania akt sądowych.

Czytelnia akt mieści się na parterze w pokoju nr 9.

Godziny otwarcia:
   w poniedziałek            od godz. 8.00 do godz. 18.00
   od wtorku do piątku:    od godz. 8.00 do godz. 15.00 
   w tym przerwy
   w poniedziałek:           od 11.30 do 11.45 oraz od 15.00 do 15.15
   od wtorku do piątku:    od 11.30 do 11.45

Celem uniknięcia ewentualnych kolejek i oczekiwania na akta, a także uzyskania informacji o dostępności akt, prosimy o ich zamawianie z wyprzedzeniem na wyznaczony dzień i godzinę, drogą:

-   telefoniczną pod numerem (32) 784 61 00 lub 
-   osobiście w czytelni.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z uruchomieniem czytelni, akta nie będą udostępniane w sekretariatach: Wydziału II Karnego, Samodzielnej Sekcji do spraw Wykroczeniowych przy Wydziale II Karnym, Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału VI Wykonywania Orzeczeń Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Regulamin czytelni akt jest dostępny na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St.Wyszyńskiego 12/14 w pokoju nr 9.