Sąd Rejonowy w Mikołowie

2017-03-30 10:49:00Dane kontaktowe

Budynek przy ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14

 


Jednostka organizacyjna

 

Numer

pokoju


Telefon/e-mail

fax

Punkt Obsługi Interesantów

9 (parter)

(032) 7846 100

 


Oddział Administracyjny

 


41 (II piętro)

(032) 7846 103

  administracja@mikolow.sr.gov.pl
informacja@mikolow.sr.gov.pl


(32) 7846 104

Dyrektor sądu

52 (III piętro)

(032) 7846 152
dyrektor@mikolow.sr.gov.pl

 


Samodzielna Sekcja Finansowa

 


50 (III piętro)

(032) 7846 150

finansowy@mikolow.sr.gov.pl


  (32) 7846 151

II Wydział Karny - sekretariat

21 (I piętro)

(032) 7846 100

(032) 2264186

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sekretariat

13 - parter

(032)7846 100

(32) 7846 183

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń - sekretariat


  37 (parter)

(032)7846 100

 

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - sekretariat

17 (parter)

(032) 7846 117
 

  (32) 7846 104

 
Budynek przy ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4

Jednostka organizacyjna

 

Numer

pokoju


Telefon/e-mail

fax

I Wydział Cywilny - sekretariat

parter

(032) 7846 200

(32) 7846 267


  IV Wydział Pracy - sekretariat


61 (II piętro)

(032) 7846 200


(32) 7846 104

V Wydział Ksiąg Wieczystych -
Biuro podawcze (sekretariat) 

parter

(032) 7846 214

  (32) 7846 104

V Wydział Ksiąg Wieczystych -
Eksopozytura CIKW (odpisy z KW)
parter   (32) 7846 213