Sąd Rejonowy w Mikołowie

2011-10-18 09:09:54biura podawczego

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 7.30 - 18.00
  Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
(32) 7846 100


Biuro Podawcze znajduje się w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 (parter)

Do zakresu czynności biura podawczego należy:
1) przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu;
2) rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
   stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez prezesa sądu w
   instrukcji kancelaryjnej;
3) przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;
4) ustalenia z pocztą w zakresie ekspedycji przesyłek.