Sąd Rejonowy w Mikołowie

2013-05-16 14:46:50kasy

Automatyczna kasa w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 czynna:
w poniedziałki od 8:00 do 18:00,
w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 15:00.

Problemy z obsługą automatu kasowego należy zgłaszać pracownikom Punktu Obsługi Interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 4.

W Samodzielnej Sekcji Finansowej w budynku Sądu przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 12/14 w pokoju nr 50 (III piętro) w dniach urzędowania Sądu, w godzinach 9:00-14:30 w trybie na żądanie (konieczność oczekiwania na przygotowanie stanowiska) można zrealizować następujące operacje kasowe:

• wpłat sum na zlecenie (zaliczek sądowych);
• wpłat należności na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;
• wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;
• wypłaty w gotówce należności świadków i innych uczestników postępowania sądowego;
• sprzedaży znaków opłaty sądowej w większych ilościach na rzecz klientów instytucjonalnych;
• sprzedaży znaków opłaty sądowej w wyjątkowych sytuacjach, gdy wniesienie opłaty w automatycznej
  kasie nie jest możliwe;
• wypłaty kosztów zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Sądu.

Osoby niesprawne ruchowo, powinny zgłosić potrzebę obsługi kasowej w Punkcie Obsługi Interesantów w budynku Sądu przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 12/14.