Sąd Rejonowy w Mikołowie

2013-12-02 11:26:54Oddział Administracyjny

Dane teleadresowe:
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów
  (32) 7846 102
( 32) 7846 103
(32) 7846 104

administracja@mikolow.sr.gov.pl

Kierownik Oddziału:
Karina Skawińska
Pokój 41, II piętro

Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30

Właściwość rzeczowa:

Do zakresu działania oddziału administracyjnego w sądzie rejonowym należą w
szczególności:

1) sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
2) sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego
3) sprawy kuratorów społecznych
4) sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników
5) sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
6) sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych
   orzeczeniach i przestępczości;
7) prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
8) nadzór nad archiwum zakładowym;
9) prowadzenie sekretariatu prezesa sądu;